Książka obiektu budowlanego - Przeglądy budowlane

Strona Główna / Książka obiektu budowlanego - Przeglądy budowlaneMobirise

Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku i obiektu budowlanego nie będącego budynkiem Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do Książki Obiektu Budowlanego. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Mobirise

W swoim zakresie oferujemy pomoc przy zakładaniu, uzupełnieniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Wykonanie przeglądów budowlanych jest spełnieniem warunków polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia obowiązków spoczywających na właścicielu lub zarządcy nieruchomości w powyższym zakresie ubezpieczyciel często odmawia wypłaty pieniędzy.

Przeglady budowlane pomagają przy planowaniu zadań remontowych.
oraz są pomocnym dokumentem w uzyskaniu środków finansowych od jednostek nadrzędnych.

Przeglądy budowlane należy wykonywać:

✔ raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2)
✔ raz na rok tzw. przegląd roczny budynku,
✔ raz na 5 lat tzw. przegląd 5 letni budynku,
✔ doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury,
✔ doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w następstwie zaleceń kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organy kontrolne 

Dane adresowe

MAWET Wojciech Bociaga
Mokra 1, 42-120 Miedźno

Dane kontaktowe

Email: wojciechbociaga@gmail.com
Telefon: +48 602 472 486

Chmura tagów

Kierownik budowy Częstochowa, nadzór budowlany w Częstochowie, inspektor nadzoru inwestorskiego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, kontrole techniczne budynków, opinie techniczne, kosztorysy, prowadzenie Książki obiektu budowlanego, przeglądy budowlane, przeglądy budowlane obiektów zabytkowych, legalizacja samowoli budowlanej, odbiór mieszkania od dewelopera, przeglądy placów zabaw