Planujesz budowę w Częstochowie bądź okolicy ? Zadzwoń do nas!

✔ Przeglądy budowlane
✔ Wykonanie opinii technicznych, kosztorysów
✔ Pomoc w założeniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego
✔ Pełnienie funkcji Kierownika Budowy
✔ Legalizacje samowoli budowlanej
✔ Odbiór mieszkania od dewelopera
✔ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
✔ Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku
✔ Przeglądy placów zabaw


MAWET Częstochowa

Kompleksowe usługi w zakresie nadzorów budowlanych

Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

Wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzorów
budowlanych, czy prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych, możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie, nie narażając dobra klienta.

Szeroki wachlarz kompleksowych usług w branży

Korzystając z usług firmy MAWET macie Państwo gwarancję na kompleksową realizację usługi, bez potrzeby korzystania z usług innych specjalistów.

Mobirise

Elastyczny obszar realizacji nadzorów

Świadczymy usługi głównie na terenie Częstochowy, i okolicy, lecz jesteśmi elastyczni jeżeli chodzi o dalsze lokalizacje, skontaktuj się z nami - znajdziemy rozwiązanie !

Terminowe oraz dokładne wykonywanie zleceń

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważny jest czas realizacji w branży budowlanej, więc nie narażamy klientów na żadne opóźnienia.


Oferta naszej firmy obejmuje : 

Biuro Informacji Finansowej

Przeprowadzenie okresowych kontroli technicznych budynków wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Biuro Informacji Finansowej

Wykonanie opinii technicznych, kosztorysów.


Biuro Informacji Finansowej

Pomoc w założeniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Biuro Informacji Finansowej

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy. 

Biuro Informacji Finansowej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Biuro Informacji Finansowej

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Biuro Informacji Finansowej

Odbiór mieszkania od dewelopera

Biuro Informacji Finansowej

Legalizacja samowoli budowlanej

Biuro Informacji Finansowej

Kontrole placu zabaw


Przeglądy budowlane - Książka obiektu budowlanego

Mobirise

Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku i obiektu budowlanego nie będącego budynkiem Książkę Obiektu Budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do Książki Obiektu Budowlanego. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Mobirise

W swoim zakresie oferujemy pomoc przy zakładaniu, uzupełnieniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Wykonanie przeglądów budowlanych jest spełnieniem warunków polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia obowiązków spoczywających na właścicielu lub zarządcy nieruchomości w powyższym zakresie ubezpieczyciel często odmawia wypłaty pieniędzy.

Przeglady budowlane pomagają przy planowaniu zadań remontowych.
oraz są pomocnym dokumentem w uzyskaniu środków finansowych od jednostek nadrzędnych.

Przeglądy budowlane należy wykonywać:

✔ raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2)
✔ raz na rok tzw. przegląd roczny budynku,
✔ raz na 5 lat tzw. przegląd 5 letni budynku,
✔ doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury,
✔ doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w następstwie zaleceń kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organy kontrolne 


Odbiór mieszkania od dewelopera

Mobirise

Kupując mieszkanie często na kredyt chciałoby się mieć pweność, że wszytsko jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Koszt takiego odbioru jest znikomy w porówaniu do ceny zakupu mieszkania. Taki odbiór pomaga zminimalizować ryzyko późniejszych awari, kosztów wykończeń, działań naprawczych, itp. 

Deweloper często ma w głowie tylko chęć jak największego zysku, wobec tego  nie wykonuje swoich zadań rzetelnie i solidnie, a zdarza się że zaprasza właściciela mieszkania na odbiór, wiedząc, że roboty nie zostały zakończone. W moim odczuciu myśli, że w gąszczu niedociągnięć, błedów, wad któreś zostaną pominięte.

Dane adresowe

MAWET Wojciech Bociaga
Mokra 1, 42-120 Miedźno

Dane kontaktowe

Email: wojciechbociaga@gmail.com
Telefon: +48 602 472 486

Chmura tagów

Kierownik budowy Częstochowa, nadzór budowlany w Częstochowie, inspektor nadzoru inwestorskiego, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, kontrole techniczne budynków, opinie techniczne, kosztorysy, prowadzenie Książki obiektu budowlanego, przeglądy budowlane, przeglądy budowlane obiektów zabytkowych, legalizacja samowoli budowlanej, odbiór mieszkania od dewelopera, przeglądy placów zabaw